หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

 

 

หลังจากจบการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีและได้ทำงานในสายที่เรียนมาได้ 2 ปี ก็ได้ตัดสินใจกลับบ้านในภาคใต้และทำทุกอย่างซึ่งทำให้เรามีวันนี้

ปี 2002 เราเริ่มธุรกิจจากไม่มีต้นทุน ค่อยๆเติบโตจากร้านเล็กๆในภูเก็ตและสั่งสมประสบการณ์การผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราเพิ่มความรู้ทางแพทย์แผนไทยเพื่อใช้ความรู้มาผลิตสินค้า พื้นฐานความรู้จากการเรียนวิทยาศาสตร์และความเป็นนักสิ่งแวดล้อมในสายเลือด เราจึงผลิตสินค้าจากการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นที่บ้านเรามีเยอะคือน้ำมันมะพร้าวมาผลิตเป็นเครื่องสำอางค์จากธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เราเริ่มมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเราคิดว่าถึงเวลาที่เราจะก้าวอีกขั้นหนึ่ง จึงเกิดแบรนด์ เจโน่ (Jano) ซึ่งมาจากชื่อย่อของแจ๋ว (Jaew) และนก (Nok) และบังเอิญว่า Jano เป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งความสำเร็จของกรีกโบราณอีกด้วย   

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.