หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

หลังจากจบการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีและได้ทำงานในสายที่เรียนมาได้ 2 ปี ก็ได้ตัดสินใจกลับบ้านในภาคใต้และทำทุกอย่างซึ่งทำให้เรามีวันนี้

ปี 2002 เราเริ่มธุรกิจจากไม่มีต้นทุน ค่อยๆเติบโตจากร้านเล็กๆในภูเก็ตและสั่งสมประสบการณ์การผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราเพิ่มความรู้ทางแพทย์แผนไทยเพื่อใช้ความรู้มาผลิตสินค้า เราเริ่มมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเราคิดว่าถึงเวลาที่เราจะก้าวอีกขั้นหนึ่ง จึงเกิดแบรนด์ เจโน่ ซึ่งมาจากชื่อย่อของแจ๋ว (Jaew) และนก (Nok)

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2020
Vevo Systems Co., Ltd.